Зет ми има труден характер, но винаги съм вярвала, че отношенията ни са добри. Опитвах се да се отнасям към него с разбиране, да го

Валентина не можеше да се нарадва на външния си вид. Приятелите ѝ бързаха – беше време да отидат в службата по вписванията, а тя не

Свещеникът кръсти бебето. Но през цялото време на тайнството бебето непрекъснато плачеше и се съпротивляваше на тайнството. Детето отблъсквало свещеника, колкото можело. Но когато момченцето

Веднъж на семеен съвет беше решено, че ще заведат баба си при тях. Това не е роднина, а далечен роднина. Баба имаше сериозни нсихични проблеми-но