Запознахме се онлайн. Искахме да се оженим. Но той не беше такъв, какъвто изглеждаше.

Витя си седи вкъщи, когато вижда, че до дома му спира такси. Излязъл, таксиметровият шофьор го чакал и казал: “Ето го вашият пътник.” – Какво му е? Спял ли е или нещо подобно? – Да, пиян е. Витя се почеса по тила, отвори вратата и видя един много слаб мъж на около двайсет години. Помислил, че това е годеникът на съседката му, затова го взел на рамо и го завел вътре. Таксиметровият шофьор веднага казал: “Кой ще плати?” “Защо?” “Той не е платил?” “О, по дяволите!

Нямаше какво друго да се направи, така че Витя си плати сам. Той сложи момчето да си легне, защото то хъркаше лошо. Витя напусна къщата, за да си почине в мълчание. На следващата сутрин младоженецът станал, видял Витя и го попитал, треперещ от страх: “Ти ли си бащата на Катя? Извинявай, просто бях много нервен, исках да пийна малко. “Не съм им баща, съсед съм.”

Младоженецът веднага се успокои: “Къде живее Катя?” “Чакай, прибери се, закуси, после можеш да тръгнеш. – Да, Катя сама ще ме нахрани, защо да закусвам?” – “Добре, но ми дължиш пари за таксито.” – “Слушай, сега имам пари само на картата, Катя ще ти ги даде, добре?” – “Ну ну…. *** Младоженецът и свекървата седят и закусват. Младоженецът яде и пие, сякаш цял живот е бил гладен.

Свекърът се държеше заради дъщеря си, не искаше да разстройва Катя. Свекървата, Валя, също не искаше да я разстройва, но и тя не искаше дъщеря ѝ да се омъжи за такъв мъж. Оказало се, че Катя се е запознала с този младоженец в социалната мрежа. Откъде можеше да знае, че е такъв пияница, а той беше публикувал своя снимка в мрежата. На следващия ден отидоха да видят Витя. – “Чичо Витя, моля те, върни го, той не е такъв, не го харесвам. -Трябва ли да платя отново за таксито? -О, не! И после си платил? -Да, добре, ще го изпратя и ще бъдеш спокоен. Не – каза Валя, – нека остане тук за малко, да се наспи, а после ще решим какво да правим.

Related Posts