Случайно разбрах, че съседката ми събира пари от жителите на сградата за свои нужди.

В сградата, където живееше Ася, обичаха да събират пари. Няколко пъти в годината всички обитатели даряваха пари за ремонт на стълбището, за купуване на нови врати, въпреки че те бяха сменени миналата година, за смяна на прозорците, които бяха сменени преди три години, и за купуване на всякакви ненужни неща. Този път към нея се приближава съседката, която отговаря за събирането на пари, и казва, че трябва да даде пари за детска площадка и паркинг, които ще се използват само от жителите на тази сграда.

Ася се изненадва и казва, че няма маша и че няма и дете. Тя каза, че няма да дава нищо под наем. Мина една седмица и на вратата почука друга съседка, която беше организирала всичко това. Напомнила ѝ, че трябва да плати парите – 5000 рубли за детската площадка и 10000 рубли за паркинга. Ася много се ядосала и отново повторила същите думи: “Нямам кола и нямам дете, няма да давам пари за безполезни неща, които няма да използвам.

Ако се появи дете, аз лично ще донеса парите и ще ви ги дам. Съседката си тръгнала възмутена, но казала, че ще й даде време да помисли. Няколко дни по-късно на гости на Аса дошъл един млад мъж. Съседката го видяла и веднага изтичала до къщата на Аса. Тя почукала на вратата. Ася била заета, затова младият мъж отворил вратата. Тя веднага го нападнала с въпроса: “За какво си дошъл? Младият мъж казал, че е дошъл с метрото. Тогава Ася се затичала към него и затворила вратата пред съседката си.

Related Posts