Свекървата решила да се подиграе на зет си, който след 4 момичета най-накрая имал момче.

– Бедната Светлана, това копеле ще я изпрати на оня свят. За пет години той я е оплодил с четири момичета. “И пак!” – възмути се Мария Егоровна, – “Децата са цветята на живота. Те са млади, нека си имат свои деца. “Пьотр обича ли Светлана?” – отговори въпросително съседката – “Да, обича… Той мисли само за това място! Тя не може да се справи с тях: не спи, почти не яде… Ти й помогни! Имаш толкова много сила в себе си, трябва да намерим някой толкова силен! Чухме звука на мотор. Петро изскочи от него и се втурна в къщата с викове:

– Мамо, това е! Заведох жена си в родилния дом! Този път определено е момче, показа го ултразвукът. – Ще видим… Лики не е Бора. “Ти знаеш да правиш само момиченца, а моята Светлана се надува – викаше свекърва ми. “Именно Светлана е взела след теб, в семейството ти има само момичета” – възмути се зетят – “Престани да бъдеш груб! Дъщеря ни може да ни даде поне чаша вода, ако е на сто години, но вие, мъжете, не можете да получите нищо от вас. За една жена всичко е просто. Ние осигуряваме само чиниите, закваската е ваша! Той искаше да каже нещо, но мобилният телефон на Егоривна иззвъня. Всичко ли е наред? Кой е?” Тъщата му се разплака. Връзката беше прекъсната. От разговора майката научи, че детето е силно.

 

“Момиче, погледни това внимателно! Татко казва, че е бижутер”, засмя се Егоровна. Тя избухна в смях, а Пьотр се втурна към телефона. Той набра сто пъти номера на полярната къща, като попита кого е наела Светлана Игнатова, и след всеки път “момчето” извикваше. Свекърва му реши да се пошегува, като каза, че това отново е момиче. Гледайки радостта на зет си, Егоривна се изкриви в слепоочието си. След десетия път реши да се обади повторно. Но явно Петро така беше разтревожил сестрата, че разговорът се оказа конкретен: “Здравейте отново.

Кого е предала Игнатова? – Момиче!” – изкрещя дежурният. – Момиче? “Казахте ми, че е момче, нали?” – Зет ми едва не получи инфаркт.” – А сега, зетко, иди на работа и събери зестрата! “Пак е момиче!” – каза Егоривна. Мъжът изскочи от къщата и се втурна към областния център на стария си мотор. В продължение на 15 минути звънял в приемната, за да получи точен отговор.

Младата медицинска сестра изслуша разказа му и се засмя. Тя го помоли да погледне през третия прозорец на втория етаж. Когато състрадателният Петър погледнал нагоре, видял своята Любаша. Тя се усмихнала и казала нещо. Новият баща обаче не чул нищо. Жена му взела бебето и го обърнала към прозореца. Беше трудно да не се възхитиш на такова достойнство. Петро падна на колене и отново започна да плаче. Наследник! “Момче!” – чуваше целият квартал. Всички минувачи се усмихваха и пожелаваха на бебето щастлив живот и здраве!

Related Posts